Икономически университет – Варна

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Начало
03
окт
Край
04
окт

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища