Икономически университет - Варна

Начало
29
окт

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

На 13.10.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Начало
23
окт

Покана

Подходящо за преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Начало
20
окт

Документална изложба с архивни и съвременни фотографии, копия на документи, свързани с историята на ИУ – Варна

Начало
22
окт

Изследвания в научни електронни ресурси, публикации, цитирания, научно споделяне...

Покана за участие. Конференцията се организира по проект на НИД на УНСС № НП–22/2020

Начало
30
окт

Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2020 г.

Начало
30
сеп

Лекция на английски език

Начало
11
ное

Част от Медиацията на фокус, реализирано с обединените усилия на ИУ – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт "Итера"