Икономически университет – Варна

Участието в конференцията и презентациите са безплатни.

Участието и презентацията са безплатни.

Школата се провежда изцяло в онлайн среда, с работни езици руски и английски. На участниците ще бъдат издадени сертификати.

Начало
12
апр
Край
16
апр

Разположена е в Читалнята на университетската библиотека.

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Начало
15
апр

С участието на Емил Радев, член на Европейския парламент

Начало
12
апр

с участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален комитет

Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Осъществява се с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

Използваните платформи са Zoom и Google Meet