Икономически университет - Варна

за студенти в редовна форма на обучение

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.

Гл. ас. д-р Радка Начева участва в проект, финансиран от Европейския социален фонд

В рамките на обявеното извънредно положение, няма да се налагат глоби за невърнати в срок книги/учебници

Очаквайте обучения за студенти, докторанти и преподаватели за работа с електронните ресурси на библиотеката. Вижте повече...

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

За всички студенти

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.

Важно за всички студенти