Икономически университет – Варна

Дейностите, извършвани от отдел "Международно сътрудничество" спомагат за изпълнението на целите от стратегията за интернационализация на Икономически университет – Варна, която има отношение към служителите и студентите. Това от своя страна включва администрирането и управлението на програма "Еразъм+" и съдействие при извършване на входящите и изходящи мобилности на служителите и студентите. Подписването на споразумения за сътрудничество с университети от цял свят също са част от задълженията на отдела.

Промотирането на университета сред чуждестранни кандидат-студенти и съдействие при тяхното кандидатстване във всички програми предлагани от Икономическия университет – Варна е една от водещите цели на отдел "Международно сътрудничество". Отделът допринася за академичното, социално и културно представяне на Икономическия университет – Варна както национално, така и на международно ниво.

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Ръководител отдел "Международно сътрудничество"

Студентска улица

+359 882164775

+359 52830812

e.raychev@ue-varna.bg

Славена Цонева

Славена Цонева

Славена Цонева

Организатор дейности "Международни програми и обмен"

Студентска улица

+359 882164852

+359 52830812

exchange_students@ue-varna.bg

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

Студентска улица

+359 882164660

+359 52830812

foreign_students@ue-varna.bg

Селвет Ниязиева

Селвет Ниязиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

Студентска улица

+359 882913208

foreign_students@ue-varna.bg

Йоан Димитров

Йоан Димитров

Йоан Димитров

Организатор мобилности "Еразъм+"

123 В

+359 882164662

+359 52830812

int_relations@ue-varna.bg

Екатерина Колева

Екатерина Колева

Екатерина Колева

Организатор дейности "Международно сътрудничество"

123 В

+359 882164642

+359 52830812

int_relations@ue-varna.bg