Икономически университет – Варна

Начало
15
май

В рамките на един час ще бъдат показани интересни бази и инструменти, подпомагащи работата на изследователите.

Срокът за подаване на номинации е до 29 март 2024 г. Връчването на наградата е през месец май.

Начало
22
май
Край
23
май

Четири групи студенти иамт възможност да участват в двудневен практически семинар, с продължителност по 3 учебни часа в двата дни. Датите са 22 - 23.05.23 г., начален час 10:00 ч. и 13:30 ч. Изисква се регистрация.

Официалното тържество се състоя на 15.05.2023 г. в аулата.

Унгарският културен институт в София обяви старта на програма Ludovika Scholars на Университета по публични услуги в Будапеща, Унгария.

Събитието се проведе на 9 май 2023 г. в Гранитната зала в сградата на Министерския съвет в София.

Подписите си под документа поставиха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и Борислава Черкезова – изпълнителен директор на фондацията.

Конкурсът е обявен в два модула: модул 1 - Млади учени и модул 2 - Постдокторанти. Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 13.03.2023 г.

От началото на новата година библиотеката на ИУ – Варна вече разполага с нов онлайн каталог. В него могат да бъдат намерени над 92000 книги, списания, статии и др.

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.