Икономически университет – Варна

Начало
29
ное

Форумът предоставя възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти и дови до теоретични и практико-приложни обобщения, които способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Начало
18
окт

Може да участвате с доклад на английски или български език.

Начало
02
юли

на докт. Ралина Добринова Мирчева

Начало
02
юли

на докт. Селвет Ниязиева

Начало
20
юни
Край
21
юни

Форумът е организиран от Центъра за фундаментални и приложни икономически изследвания – Факултет по икономика "Константин Бранкуши", Университет Търгу Жиу, Румъния с подкрепата на Икономически университет – Варна.

Министерството на външните работи на Мексико обявява Програма за отпускане на стипендии за отлични постижения за чужденци за обучение в Мексико през 2024 г.

проведена на 30 и 31 май 2024 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

Темите на научния форум бяха посветени на медиацията в образованието, съдебната система, здравеопазването и публичния сектор, както и на дигитализацията в медиацията.

Начало
11
юни

Централна конкурсна комисия към Икономически университет – Варна организира втори информационен ден с цел разясняване на въпроси по кандидатстване и подготовка на документи за участие в Конкурсна сесия 2024.

Програмата финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип.