Икономически университет - Варна

Европейски университетски институт (ЕУИ), базиран в във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Евопейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия

Председателят на ВАС бе официален гост на форума

Той е отличен за заслуги в проучването и популяризирането на стопанската история на Сливенския край

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"

Абхиджит Банерджи, Естер Дюфло и Майкъл Кремар - трима икономисти, работещи в изучаването на възможността за намаляване на бедността, са отличени за работата си в областта на икономиката на развитието.

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна

До 31.10.2019 г. можете да се възползвате от осигурения безплатен пробен достъп до статистическата платформа Statista.

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.