Икономически университет - Варна

От 8 до 11 септември 2020 г. е вторият етап за прием на кандидати за обучение в ОКС "магистър" за учебната 2020/2021 г.

Конкурс за предоставяне на едногодишна стипендия на дипломирали се студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.

От 15.07.2020 г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2020/2021 г.

Записаните на ранен прием студенти са 50% от държавната поръчка

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Начало
24
юни

Ще се запознаете с образователната програма, сроковете и таксите за обучение, както и с възможностите за професионална реализация.

Начало
27
май

В Уебинара можете да се срещнете с екипа на катедра "Маркетинг" към ИУ – Варна и да получите конкретни отговори на всичко, което ви интересува за магистърските ни програми.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.

Начало
24
апр

Заповядайте и станете част от нашата академична общност!