Икономически университет – Варна

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.

Във връзка с абонамент на периодични издания за 2022 година, до 30 септември очакваме предложения за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия.

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Покана за участие в Конференция за бъдещето на Европа към образователната общност в България. Целта ѝ е европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС.

Срок за кандидатстване: 27.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Срок за кандидатстване: 05.10.2021 г., 17:00 ч. Брюкселско време, само онлайн.

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.

Не е нужен предишен опит - само ентусиазъм, визия и желание за изграждане на едно по-добро бъдеще. Онлайн регистрацията е отворена до 20 септември 2021 г.

Поредица от безплатни онлайн обучения - Complementary Collection: EBSCO eBooks™ Open Access Monograph ; Research Library Resources Anywhere, Anytime – New EBSCO Mobile App! ; Read and Download Top Academic eBook Collections via EBSCO ; Introducing EBSCO C