Икономически университет – Варна

Начало
30
апр

на докт. Яна Георгиева Балашова-Стефанова

Според UniRank Икономически университет – Варна е на 4 място по популярност в YouTube, на 6 място в класацията на университетите в Instagram за 2024 г. и в Топ 7 по последователи в X (бившия Twitter).

Начало
26
апр

на докт. Михаела Николаева Димитрова

Начало
26
апр

на докт. Стефка Веселинова Христова

Начало
26
апр

на докт. Тонина Величкова Янева

Начало
22
апр

Правила за участие в прегледа на студентската научна дейност

Начало
15
апр
Край
19
апр

Вижте повече

Начало
18
апр

Посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия. Крайният срок за представяне на докладите е 15 април 2024 г.

Начало
22
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г.

Начало
19
апр

Публична защита на дисертационнен труд на докт. Йордан Тодоров Иванов