Икономически университет – Варна

Конкурсът е обявен в два модула: модул 1 - Млади учени и модул 2 - Постдокторанти. Срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

Вижте повече

В навечерието на новата академична година библиотеката на Икономически университет – Варна (в частност фондът с юридическа литература) получи дарение с много ценни издания

Начало
13
сеп

Проф. д-р Юрий Билан от Университета по социални науки в Полша ще изнесе публична лекция в ИУ – Варна на тема „Прозрачност и добри практики в сферата на научните публикации“.

Discover advanced functions of My EBSCOhost Folder ; EconLit with Full Text – A complete source for economic research ; Tips and tricks in advanced search ; Complementary collection: EBSCO eBooksOpen Access Collection

Краен срок за подаване на документи в програмата: 3 септември 2022 г.

Начало
13
сеп

на докт. Мира Димова Джендова-Дунева

Националната програма цели привличане и подкрепа кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.

Начало
21
окт

Конференцията е организирана от катедра "Статистика и приложна математика"

Начало
04
ное

Конференция на тема "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности"