Икономически университет - Варна

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Очаквайте обучения за студенти, докторанти и преподаватели за работа с електронните ресурси на библиотеката. Вижте повече...

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

Еврокомисарят Мария Габриел участва в конференцията

Договор за сътрудничество бе подписан с Воронежкия държавен университет

Начало
20
мар

докт. Радина Димитрова Момчилова