Икономически университет - Варна

Новини

Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timishoara

Срещата бе съпътствана с оживени дискусии от страна на гости, организатори, партньори и участници. Генерирани бяха много нови идеи за бъдещи съвместни проекти между организациите.

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

Срок за подаване на документи - до 15.11.2020 г.

Начало
23
окт

Домакин е Мадридски университет Комплутенсе, Испания, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH

Начало
06
ное

Лекцията е част от събитията, посветени на 100-годишнината на ИУ – Варна, и в изпълнение на Договор за сътрудничество между висшето училище и КЗЛД.

Начало
29
окт

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Начало
21
окт

CIMA е най голямата световна професионална организация в областта на управленското счетоводство.

На 13.10.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Начало
23
окт

Покана