Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2020" се проведе за четвърта година

Национална кръгла маса „IT иновации във висшето образование 2020“ се проведе на 8 и 9 октомври 2020 г. Форумът беше посветен на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, като акцентът тази година бе "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия". Събитието се проведе в онлайн формат под модерирането на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна.

В изявление към кръглата маса и приветствие към участниците, ректорът на Икономически университет - Варна сподели:

Днес и утре се говори отново за дигитализация и „ще се сверяват часовници“, но и самата кръгла маса е в дигитален формат.

МОЖЕМ ЛИ ДА ДИГИТАЛИЗИРАМЕ ХАОСА?
Разбира се, че не може! Затова има процеси, които въвеждат хаоса „в ред“ и те подлежат на дигитализация. Всички участници на кръглата маса са IT специалисти, които са в основата на преобразуване на процесите и тези, чийто труд трябва да подпомогне дигиталната трансформация на образованието. В тази връзка редица предизвикателства пред висшето образование са свързани с развитието на профила на нашите студенти. 


Успех на форума! Уверен съм, че ще има резултати, които имаме амбицията да обобщим и да предоставим на министъра на образованието и науката с идея да бъдем полезни!

Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна, 09 октомври 2020

Приветствия към участниците отправиха също проф. д-р Стоян Стоянов (гл. секретар на университета и ресорно отговорен за дигитализацията) и доц. д-р Иван Куюмджиев (директор на Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии - ЦИПНИКТ). Събитието беше подкрепено от Георги Зеленков - създател и доскорошен директор на ЦИПНИКТ, който преди четири години даде старт на този формат на кръглата маса.

Над 20 висши училища в България взеха участие във форума, като редица представиха своя напредък по темата "дигитализация", а именно Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, СУ „Св. св. Климент Охридски“, РУ „Ангел Кънчев“, Висше училище по мениджмънт България и други, сред които беше и организаторът Икономически университет - Варна. Специално участие взеха представители на Национален център за информация и документация (НАЦИД) и софтуерните компании „АдминСофт“ и „АлтСкейл“, развиващи дигитални решения в помощ на висшето образование в България.

На кръглата маса бяха представени и обсъдени редица предизвикателства, предприети креативни действия и добри резултати, свързани с ускорената дигитализацията във висшето образование в условията на пандемия. Присъстващите се обединиха около тезата за активно сътрудничество между университетите и правителството в процеса на търсене и прилагане на интелигентни решения за дигитална трансформация, особено в трудни и непредвидими времена като настоящото.

12 окт 2020Подобни