Икономически университет - Варна

Новини

Начало
13
апр
Край
16
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври и магистри

Начало
22
апр

Събитието ще се осъществи в онлайн режим /дистанционно/

Начало
23
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипло

за студенти в редовна форма на обучение

Краен срок за подаване на предложенията 22 април 2020 г.

Част от абонираните научни бази можете да ползвате и дистанционно от вкъщи.

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.