Икономически университет – Варна

Новини

Желаещите могат да кандидатстват до 27.06.2021 г.

Желаещите могат да кандидатстват до 27.06.2021 г.

На 11.06.2021 г. от 14:00 часа, видеоконферентна връзка в Microsoft Teams meeting.

Начало
18
юни

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

Събитието беше организирано от Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) в партньорство с висшето училище

Вижте повече

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения.

Complete solution for education disciplines - Education Source™; SocINDEX® with Full Text – an essential source for sociology research; Essential source of information for multidisciplinary research – EBSCO eBooks™ Academic Subscription Collection

Начало
17
юни

Експерти от България и Норвегия представят мерки за адаптиране към измененията на климата и опазване на околната среда в малки и средни ферми.

Вижте повече