Икономически университет – Варна

Новини

Тридневното събитие е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието

Учредители са три висши, две средни училища и две туристически камари

Събитието беше организирано от Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) в партньорство с висшето училище

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения.

Начало
11
юни

Краткият клип "Академични бойци: Новото начало" е създаден от преподаватели и студенти от катедра "Информатика" на Икономически университет – Варна с режисьор Владимир Сълов.

Начало
03
юни

По време на форума ще бъде представена изложба "Новите лидери".

Начало
03
юни

По време на форума ще бъде представена изложба "Новите лидери".

Начало
12
ное
Край
13
ное

Конференцията е организирана от Център за качество на стоките и потребителска защита и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

По време на дискусиите бяха дискутирани възможностите за обмен на студенти между двата университета в и извън рамките на програма „Еразъм+“ и участието им в проекти, финансирани от европейските структурни фондове.

Документа подписаха ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров и гл. ас. д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна