Икономически университет – Варна

Начало
22
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г.

Начало
31
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
18
окт

Вижте повече

Покана за участие в кръгла маса, който ще се проведе на 31 май 2024 г. от 10:30 часа в зала "Ректорат" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов.

Форумът бе част от 38-мата международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, посветена на 70 години от създаването на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при ИУ – Варна.

Кръглата маса е посветена на 75-годишнината от създаването на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ и 70-годишнината на катедра „Индустриален бизнес и логистика“.

Бяха представени 83 пленарни доклада

Събитието беше организирано в партньорство със Сдружение „Клуб 9000“

Начало
10
ное

Покана за участие в 38-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост".

Форумът традиционно събира учени и практици в полето на проблемите на правните и икономически изследвания.