Икономически университет – Варна

Новини

Събитието, организирано от екипа по проекта от ИУ-Варна и модерирано от доц. д-р Мария Станимирова се проведе на 01.12.2022 г. в Икономически университет.

Студенти от специалност „Икономика и търговия“ и клуб „Търговия“ организираха събитие посветено на новостите в областта на технологията на продажбите на електромобили.

Начало
07
дек

Clarivate Analytics за България организира онлайн презентационно обучение на тема "Управление на Авторови профили в Web of Science Core Collection", подходящо за учени, докторанти и студенти.

Забелязва се засилен интерес към секциите с организатор катедра „Информатика“ с общо записани за участие в трите секции 289 ученика. От тях бяха класирани 37 участника в секция „Програмиране“, 68 – в секция „Microsoft Excel” и 69 – в секция „Уеб дизайн“.

За всички студенти от направление "Информатика и компютърни науки"

С отличен успех завършиха 80 магистри, 6-ма от които пълни отличници.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров връчи в рамките на Академичен съвет вчера диплом на д-р Свилен Иванов по повод неговата хабилитация.

Начало
07
дек

Онлайн дискусии за оказване на помощ на изследователите при конкретни казуси, възникнали в процеса на събиране на материали и писане на курсови и дипломни работи. Ще можете да получите актуална информация за достъп до услуги, колекции и др.

Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в две категории: Образователна награда и Младежка награда.

Разработването на предприемаческия план за РИМ – Варна се базира на идеята “Хибридни преживявания в музея” и е ориентирана към превръщането на музея в пространство за общуване, експозиция, събития, изкуство, креативност и знания.