Икономически университет – Варна

Новини

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет.

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.

Във връзка с абонамент на периодични издания за 2022 година, до 30 септември очакваме предложения за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия.

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

До 16 септември 2021 г. се провеждат традиционните адаптационни дни за тях

След кратко прекъсване Икономически университет – Варна възобновява Buddy програмата, която има за цел да срещне студентите от Университета и пристигащите Еразъм+ студенти за предстоящия семестър.

Обсъдено беше и включване на Икономически университет – Варна в Националния алианс за социална отговорност

Покана за участие в Конференция за бъдещето на Европа към образователната общност в България. Целта ѝ е европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС.

Форумът беше посветен на 30-годишнината от учредяването на Варненската туристическа камара