Икономически университет – Варна

Новини

Желаещите могат да кандидатстват до 27.06.2021 г.

На 08.06.2021г. гл. ас. д-р Христина Филипова от катедра „Туризъм“ - Колеж по туризъм към Икономически университет - Варна, взе участие в престижния франкофонски конкурс „Моята теза в 180 секунди“

Желаещите могат да кандидатстват до 27.06.2021 г.

Тридневното събитие е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието

На 11.06.2021 г. от 14:00 часа, видеоконферентна връзка в Microsoft Teams meeting.

Начало
18
юни

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

Учредители са три висши, две средни училища и две туристически камари

Събитието беше организирано от Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) в партньорство с висшето училище

Вижте повече

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения.