Икономически университет – Варна

Начало
12
юни
Край
21
юни

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност.

Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен „Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“.

В края на месец май двама преподаватели от турски висши училища изнесоха лекции пред български и чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на български студенти за обучение на арабски и на английски език в саудитски университети.

Финалното представяне и награждаване на победителите от втората Национална студентска конференция "Икономически перспективи и предизвикателства пред Еврозоната и България" се състоя на 5 юни 2023 г. в Икономически университет – Варна.

Общото събрание на висшето училище гласува с голямо мнозинство за втория му мандат.

В продължение на отличните отношения между Икономически университет – Варна и Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан, на 18.05.2023 г. преподавателят Фатима Талибовна изнесе онлайн лекция на тема „Бизнес презентации“.

Хиляди варненци излязоха на площад "Св. Св. Кирил и Методий" във Варна, за да почетат Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Начало
31
май

Вижте повече

Начало
30
май

Вижте повече