Икономически университет – Варна

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Документи на кандидати се приемат до 26.03.2021 г.

Темите ще бъдат свързани с японското общество и силата му да се справя по време на кризисни ситуации, чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците.

За ученици от училищата на територията на гр. Варна и студенти в ИУ – Варна. Срок за предаване на творбите – до 30 април (включително) 2021 г.

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 10 април 2021 г.

ESSENCE има за цел да развие пълен набор от нови меки умения сред студентите и младите хора, които са завършили наскоро висшето си образование, които да допълват, подобряват и обогатяват тяхното образование и конкурентоспособност.

60 дни read-only достъп до 125 000 заглавия в платформата.

Тя ще бъде отворена всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Начало
24
фев

В него ще се създава дигитално съдържание от и за студентите.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.