Икономически университет - Варна

Бяха връчени академичните отличия „Студент на годината“ и „Докторант на годината“

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Вижте повече

Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе присъствено в ИУ- Варна на 03, 04 и 08 септември 2020

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.

Класираните студенти да потвърдят настаняването си

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование