Икономически университет – Варна

Начало
29
ное

Форумът предоставя възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти и дови до теоретични и практико-приложни обобщения, които способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Начало
18
окт

Може да участвате с доклад на английски или български език.

Начало
02
юли

на докт. Ралина Добринова Мирчева

Начало
02
юли

на докт. Селвет Ниязиева

Начало
20
юни
Край
21
юни

Форумът е организиран от Центъра за фундаментални и приложни икономически изследвания – Факултет по икономика "Константин Бранкуши", Университет Търгу Жиу, Румъния с подкрепата на Икономически университет – Варна.

Начало
06
юни

Преди заседанието от 13.00 до 13.30 ч. в зала 1 ще се проведе пресконференция.

Начало
11
юни

Централна конкурсна комисия към Икономически университет – Варна организира втори информационен ден с цел разясняване на въпроси по кандидатстване и подготовка на документи за участие в Конкурсна сесия 2024.

Начало
17
май

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" ви кани на ежегодната Студентска научна конференция.

Начало
15
май

В рамките на един час ще бъдат показани интересни бази и инструменти, подпомагащи работата на изследователите.

Начало
27
май

Форумът е организиран от Икономически университет – Варна и Националната агенция за оценяване и акредитация