Икономически университет – Варна

Начало
29
яну

докт. Цветомир Йосифов Маринов

Начало
20
яну

докт. Марианна Светлозарова Александрова

Начало
17
дек

докт. Пламена Вескова Паламарова

Начало
11
дек

док. Илиян Димитров Димитров

Начало
06
ное

Лекцията е част от събитията, посветени на 100-годишнината на ИУ – Варна, и в изпълнение на Договор за сътрудничество между висшето училище и КЗЛД.

Начало
23
окт

Покана

Начало
20
ное

Посветена на 30-годишнината от създаването на катедра "Аграрна икономика" и част от събитията посветени на 100-годишнината на Икономически университет - Варна. Организирана със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.

Начало
22
окт

Изследвания в научни електронни ресурси, публикации, цитирания, научно споделяне...

Начало
30
окт

Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2020 г.

Начало
11
ное

Част от Медиацията на фокус, реализирано с обединените усилия на ИУ – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт "Итера"