Икономически университет - Варна

Документи на кандидати се приемат до 14.02.2020 г.

Форум „Кариери“ 2019 година ще се проведе периода 19-22 март в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.