Икономически университет – Варна

Срокът за кандидатстване е 7 февруари 2021 г.

Лятна практика в Гърция за студенти от Колежа по туризъм

Начало
24
мар
Край
27
мар

Едно от най-успешните събития в Североизточния регион, което събира на едно място компании от различни браншове. Събитието е отложено!

Състезанието е насочено към всички студенти, обучаващи се в професионално направление "Икономика", от всички университети и колежи в България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение.

Документи на кандидати се приемат до 14.02.2020 г.

Форум „Кариери“ 2019 година ще се проведе периода 19-22 март в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.

Начало
13
апр

Във форума ще вземат участие български и международни фирми

Специален гост на Университета бе Сийм Калас - заместник-председател на ЕК и комисар по административните въпроси, одита и борбата с измамите.