Икономически университет – Варна

Конкурс годишни финансови награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) набира кандидати в ежегодния конкурс за финансово подпомагане на талантливи студенти, в направления "Право" и "Маркетинг". Наградите се осигуряват от специално учредения "Фонд за подпомагане на талантливи студенти" към ЦИПНИКТ.

Студентите могат да кандидатстват за следните награди:

  1. Награда на „Дигитален маркетинг“ за студенти в облатта на маркетинга - в размер на 1000 лв. 
  2. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“  за студенти с принос в областта на правото и е в размер до 1000 лв.

Двете награди са учредени през 2020 г. и ще се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс, показали отлични резултати в обучението и при наличието на доказани постижения в изследователската и приложна дейност в сферата си на обучение. 

Първата награда се  осигурява от дарения от компания „Айкарт“ АД. iCard е българската финтех компания, която разработва дигитални решения и развива дигиталните плащания по интуитивен и интересен за потребителите начин. Наградата е предназначена да подпомогне развитието в областта на дигиталния маркетинг на изявени студенти от специалностите, предлагани от катедра „Маркетинг“ в ИУ – Варна.

 

Соня Николова, Прокурист в iCardПовече от 10 години, дигиталните портфейли, дебитните и кредитните карти на Айкарт са надежден спътник и поддръжник на хора и каузи, които са целеустремени и преследват най-високи резултати в иновациите, спорта и образованието. Айкарт неизменно застава до идеите, както на малки локални общности, така и на големи международни организации. Днес, с гордост продължаваме да инициираме, провеждаме и да се присъединяваме към вдъхновяващи събития в сферата на образованието, спорта, изкуствата и към активности с устойчив, положителен ефект върху обществото.
/Соня Николова, Прокурист в iCard/

Втората награда се присъжда за висок успех от следването на студенти с открояващи се изяви, свързани с областта на правото - доклади на научни прояви, публикувани или приети научни статии, реферати и други подобни и се дава на студент(и) от ИУ – Варна от втори или по-горен курс.“

Никола ПоповДава се в памет на Никола Попов (вляво), варненски адвокат в първата половина на XX век, кмет на Варна (1927 – 1930) и частен доцент по гражданско и търговско право (1932 – 1935) в тогавашното Владимир Попов„Висше търговско училище“ (ВИНС – Варна) и Владимир Попов (вдясно), адвокат и преподавател по търговско и морско право в периода 1944 – 1946. Тази дейност на Никола и Владимир Попови е отразена в Алманах на ВИНС – Варна „Живописни и книгописни сведения за преподавателите и научните сътрудници 1921 – 1971 г. (с. 175 и 176). Сумата за Наградата се осигурява от дарения на семейство Попови. Първото дарение е направено от г-н Николай Попов, в почит на своите дядо и баща.

Условия за участие и форма за кандидатстване

Крайният срок за подаване на документи е 31 януари 2021 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ.

Финансовите награди се връчват от Ректора на Икономически университет – Варна на специално събитие, което ще се състои около патронния празник на университета. 

23 окт 2020Подобни