Икономически университет – Варна

Дискутираха се резултати от успешно реализиран съвместен проект (проект DIMBI) и предстоящи съвместни публикации в Springer.

Бяха отличени шестима студенти с доказани качества и постигнати резултати

Начало
19
май

Ще бъдат връчени две поименни награди в областта на информатиката и правото, една специална награда в областта на маркетинга и още няколко на изявени студенти от ИТ специалностите на ИУ-Варна.

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Начало
26
мар
Край
28
мар

Участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления и да спечелят предметни и технологични награди, а най-добрият отбор - парична награда от 1000 лв.

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ – Варна стартира набирането на кандидати за участие в проект “IT Master class”.

Срок за подаване на документи - до 31.01.2020 г.

Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия

Начало
08
окт
Край
09
окт

Направлението тази година е "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия"

Меморандум за учредяване на организацията бе приет на национална среща-семинар