Икономически университет – Варна

Начало
23
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Начало
21
апр

Инициативата в помощ на студентите е на университетската библиотека

Начало
21
апр

"Дигиталните технологии и влиянието на Covid-19 върху туризма"

Начало
20
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда)

Начало
20
апр

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 16.04.2021 г.

Начало
19
апр

Заявяване на желание за участие - до 05.04.2021 г.

Начало
14
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Начало
14
апр

За студенти от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които да представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Начало
14
апр

Лекция на тема "COVID-19 и бизнесът - влияние и финансови ефекти"

Начало
13
апр

Представяне на студентските есета, класирани на призови места и награждаване от организаторите.