Икономически университет – Варна

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет.

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.

До 16 септември 2021 г. се провеждат традиционните адаптационни дни за тях

Обсъдено беше и включване на Икономически университет – Варна в Националния алианс за социална отговорност

Покана за участие в Конференция за бъдещето на Европа към образователната общност в България. Целта ѝ е европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС.

Форумът беше посветен на 30-годишнината от учредяването на Варненската туристическа камара

Университетът и училището се споразумяха да си сътрудничат при осъществяване на дейности от взаимен интерес

Начало
16
сеп

Първокурсниците ще имат възможност на 15 и 16 септември да опознаят своя университет по време на традиционните информационни дни

Начало
17
сеп

Провеждане на работна среща на медиатори, преподаватели, студентски съвет от висшите училища във Варна за запознаване с дейността и целите на създадения в ИУ – Варна – първи в България Университетски център по медиация.

Университетите се договориха да обединят усилията си за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала си в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност