Икономически университет – Варна

Юбилеят ще бъде отбелязан с множество събития, инициирани от катедра "Финанси"

Дипломанти от ИУ – Варна заеха трите призови места в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна

Сред стратегическите насоки на сдружението е обединението на знанията и компетенциите в областта на ИКТ чрез по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ

Сред договорените възможности за студентите са практическо обучение, предоставяне на специални стипендии и кариерна реализация

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) оцени висшето училище с 95 от максимум 100 точки по договор КА 103 (програма "Еразъм+")

С отличен успех завършиха 103-ма бакалаври и 66-ма магистри

В конкурса, обявен от „Еврогайдънс България“ и Центъра за развитие на човешките ресурси, участваха общо 19 предложения

Целта му е да се популяризират дейностите, които отделът инициира за входящите "Еразъм+" студенти в университета.

В дните на изложението беше предоставена възможност на университетите да презентират своите специалности и възможности за обучение.

Ръководствата на двете институции сключиха допълнително споразумение към Договора за сътрудничество от 2019 г.