Икономически университет – Варна

Essential Database for Applied Life Sciences with International Scope ; Make Your eBook Purchasing Easier with EBSCOhost® Collection Manager ; Valuable Peer-Reviewed Materials for the Fields of Psychology, Behavioral and Social Sciences ; Unique Database

На 11.06.2021 г. от 14:00 часа, видеоконферентна връзка в Microsoft Teams meeting.

Complete solution for education disciplines - Education Source™; SocINDEX® with Full Text – an essential source for sociology research; Essential source of information for multidisciplinary research – EBSCO eBooks™ Academic Subscription Collection

Начало
26
май

Инициативата в помощ на студентите е на университетската библиотека

Достъпът до електронните документи в библиотечния каталог е възстановен.

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Начало
12
апр
Край
16
апр

Разположена е в Читалнята на университетската библиотека.

Начало
25
мар

Изследвания в електронните ресурси на Библиотеката; Профили и персонализация; Платформите за научно споделяне и цитиране – Mendeley и Endnote.

Начало
24
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

60 дни read-only достъп до 125 000 заглавия в платформата.