Икономически университет – Варна

Новини

Начало
17
фев

В обучителния маратон, който съчетава теоретичните лекции на видни специалисти с практически уъркшопи, участниците ще могат да приложат наученото, развивайки свои собствени проекти по темите.

Начало
16
фев

В проекта са обединени пет различни теми от новото време, които са сред най-актуалните и привличащи интереса на студентите към ИУ – Варна.

Седмицата на дигиталното обучение е организирана от Икономически университет – Варна и Съюза за стопанска инициатива

Начало
15
фев

Седмица на дигиталното обучение "Digital Force Week"

Събитието е организирано от Икономически университет – Варна и Съюза за стопанска инициатива

Конференцията ще се провежда едновременно присъствено и онлайн.

Поправителната изпитна сесия ще се проведе на 15 и 16 февруари 2021 г.

Темата на уебинара е "Фулбрайтови грантове за провеждане на лекции и изследвания в САЩ".

По време на разговорите бяха обсъдени възможности за обучение на студенти от руското висше училище в ИУ – Варна.

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.