Икономически университет – Варна

ИКТ клъстер и БАСКОМ организират среща на тема "Възможности за реализация в ИКТ индустрията в гр. Варна"

ИКТ клъстер и БАСКОМ

организират

Среща с ученици, студенти и преподаватели от гр. Варна

7 октомври 2022 г., 16:00 ч., Юнашки салон

Поканени са над 60 компании от IT индустрията, а темата е "Възможности за реализация в ИКТ индустрията в гр. Варна".

Участниците могат да се регистрират на адрес https://ictclustervarna.com/ict-basscom

06 окт 2022Подобни