Икономически университет – Варна

Новини

Начало
25
юни

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите в изпълнението на проект "Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма Еразъм+

Начало
12
юни
Край
21
юни

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност.

Право на участие в конкурса, организиран от Националното сдружение на общините в Република България, имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят

Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен „Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“.

В края на месец май двама преподаватели от турски висши училища изнесоха лекции пред български и чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

В края на месец май 2023 г. отдел „Международно сътрудничество“ проведе работна среща с представители на Бизнес колеж Южен Китай, който е част от Университета за чуждестранни изследвания Гуандонг.

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на български студенти за обучение на арабски и на английски език в саудитски университети.

Германското дружество за Югоизточна Европа обявява конкурс за най-добра магистърска работа в сферата на югоизточноевройските изследвания с награда 300 евро.

Мексиканската агенция за международно сътрудничество отправя покана към чуждестранни граждани.

Финалното представяне и награждаване на победителите от втората Национална студентска конференция "Икономически перспективи и предизвикателства пред Еврозоната и България" се състоя на 5 юни 2023 г. в Икономически университет – Варна.