Икономически университет – Варна

Старт на UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна

На специално събитие на 5.10.2022 г. беше положено началото на бизнес акселератора на Икономически университет – Варна: University of Economics Varna Accelerator (UEVA). Неговата мисия е да насърчава предприемаческия дух у студентите във висшето училище и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи. За целта UEVA предлага подкрепа за студентските стартиращи бизнеси и подпомага прилагането на предприемаческия подход в обучението на студентите.

Събитието беше открито с приветствено слово на професор д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, който акцентира върху обективните предпоставки за създаването на бизнес акселератор и значимостта на насърчаването на предприемачеството у младите хора. Той отбеляза, че университетът изгражда тази нова инициатива върху вече натрупания опит и развития предприемачески потенциал във всички досегашни дейности на институцията – в работата със студентите, управлението на вътрешните процеси и изграждането на ползотворни отношения с външните партньори. „Преди почти 10 години Икономически университет – Варна стартира проект с названието: „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“. Едва ли тогава някой си е давал сметка какъв пробив ще направим с това свое начинание и, че именно продуктът от него ще стане основно USP (уникално конкурентно предложение) за университета. Но не само… Експертизата която развихме, опитът, който натрупахме, партньорствата, които създадохме и съхранихме, функционалността на продукта, която продължаваме да надграждаме, ентусиазмът, с който работим… Всичко това оформи един от основните стълбове за изграждане на предприемаческата екосистема в региона. Преди повече от 3 години преосмислихме нашата визия и осъзнахме, че целенасочената работа по посока на креативен, предприемачески ориентиран и зелен университет, създаващ реален и видим принос за обществото, е достойна линия за развитие. И ето ни днес тук, правейки още една важна стъпка към обединяването на всички предприемачески инициативи в рамките на единна структура – UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна.“ – подчерта проф. Станимиров.

Основополагащ за поставянето на началото на UEVA е успехът на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“, който беше представен от неговия директор Ивелина Тодорова-Янкова. Над 150 студенти със собствени бизнеси още в процеса на обучение и средно по 40 предприемачески събития на година свидетелстват за активната работа в сферата на предприемачеството.

Гл. ас. д-р Петър Петров – координатор UEVA, представи бранда на акселератора и календара на инициативите за академичната 2022/2023 година: серия от събития за запознаване на студентите с успешни предприемачи, разнообразни тренинги за развитие на предприемачески умения, специална стартъп програма и академия за таланти.

Доц. д-р Валентина Макни – ръководител проект TANDEM+, сподели успешния опит на ИУ –Варна в европейската предприемаческа мрежа Start for future.

В събитието се включиха представители на ръководството на ИУ – Варна, преподаватели, студенти, участници в стартъп програми, бизнес партньори на университета, предприемачи, представители на други варненски висши училища, медии и др. Откриването на UEVA демонстрира, че ИУ – Варна е готов за първата стъпка в реализацията на визията на акселератора: формирането на предприемаческа екосистема, която да осигури необходимите предпоставки за успешна реализация на студентските предприемачески идеи. Защото една екосистема не може да функционира без партньори. Заедно можем повече и днес беше поставено началото.

05 окт 2022Подобни