Икономически университет – Варна

Книгата "Активното слушане в медиацията" на Албена Пенова беше представена в библиотеката на Икономически университет – Варна

Книгата "Активното слушане в медиацията" беше представена на 5 октомври 2022 г. на среща-разговор с автора й Албена Пенова в читалнята на университетската библиотека в Икономически университет – Варна. Събитието беше организирано съвместно от Университетския център по медиация и библиотеката на ИУ – Варна с цел да се популяризират медиацията и ползите от приложението й в различните сфери.

На дискусията присъстваха представители на академичните среди и юридическата общност в града, студенти, служители от университета и други с интерес към темата. Темата на книгата провокира множество въпроси.

„След такава среща остава усещането за споделеност и разбиране и мисията "да се научим да се чуваме и разбираме", започва да изглежда все по-възможна!“ – сподели авторката Албена Пенова след края на срещата.

07 окт 2022Подобни