Икономически университет – Варна

Новини

Създаването му бе обсъдено на работна среща

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Проф. д-р Евгени Станимиров беше удостоен от Обществената академия за наука, образование, култура

Над 450 ученици от цялата страна участваха в 15-те секции

В олимпиадата взеха участие 36 ученици от пет града в страната.

Над 250 ученици от 11 и 12 клас от редица средни училища в страната.

Форумът в Брюксел бе организиран от Европейската комисия

Председателят на ВАС бе официален гост на форума

Вижте повече