Икономически университет – Варна

За първи път ректор на Икономически университет – Варна е избран в Управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

Общо събрание за избор на нови органи на управление на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (СРВУРБ) се проведе на 9.06.2022 г. в УНСС – София. Новият председател на сдружението е акад. проф. дмн Лъчезар Трайков – ректор на софийския Медицински университет.

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров бе избран за член на Управителния съвет. За първи път ректор на ИУ – Варна влиза в състава на този орган на управление на СРВУРБ. В предходния мандат проф. Станимиров беше предстедател на Контролния съвет.

За членове на Управителния съвет на сдружението бяха избрани още: акад. проф. дтн Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“, проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, проф. д-р Николай Изов – ректор на НСА „В. Левски“, доц. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийски университет – Стара Загора, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“.

Съветът на ректорите на висшите училища на Република България обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.
 

10 юни 2022Подобни