Икономически университет – Варна

Награда за активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България получи Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна беше представен по време на Националния форум на социално отговорните работодатели „25 години визия за по-добър живот“, организиран от Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националния алианс за социална отговорност (НАСО), Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна. Събитието с международно участие, посветено на четвъртвековния юбилей от основаването на НАСО, се проведе на 15 и 16 юни в курорта „Златни пясъци“.

Форумът предостави възможност за среща и взаимодействие на всички представители на социалната сфера – държавни институции, общини, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации и др. Участниците обсъждаха ролята на социалната отговорност за икономическото и социалното развитие и споделиха успешни модели и добри практики в сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа. Бяха дискутирани и приети предложения за спешни и неотложни решения за финансиране на работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания.

Фокусът на презентациите през първия ден беше обсъждането на политики за развитие на социална отговорност и подкрепа за работодателите. Икономически университет – Варна бе представен като среда, която учи на устойчиво лидерство, социално предприемачество, социални и КСО инициативи. Презентацията,  изнесена от доц. д-р Десислава Серафимова – преподавател от катедра „Управление и администрация“, беше в панела "Успешни модели от България и Европа. Предизвикателства".

По време на форума се проведе изложение на социални предприятия и услуги, и социално отговорни работодатели. Икономически университет – Варна участва със свой информационен щанд, подготвен от Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“. Той беше посетен от Джим Кроу – президент на EASPD, и Георги Георгиев – председател на НАСО, които се запознаха с добрите примери, прилагани във висшето училище.

На специална церемония  с юбилейни плакети и грамоти бяха отличени личности и организации. Икономически университет – Варна, който е пълноправен член на НАСО, получи награда за активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България. „Преди време, когато предстоеше да подпишем договор и да станем пълноправен член на организацията, аз споделих на председателя на НАСО  Георги Георгиев, че подписаният договор няма да има смисъл, ако не работим заедно по конкретни каузи. За една година зад гърба си имаме участие в няколко събития, което означава, че договорът не е “само на хартия“. Икономически университет – Варна се позиционира като социално отговорна и предприемачески ориентирана институция. Твърдо е убеждението ми, че бизнес, който не е осъзнал социалните измерения на своите действия, не може да бъде устойчив.“ – коментира по повод отличието ректорът проф. д-р Евгени Станимиров.

С плакет и грамота за цялостния си принос беше отличена и доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ и на Университетския център по медиация, директор на Центъра за магистърско обучение.

16 юни 2022Подобни