Икономически университет – Варна

Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна беше открит с постановление на Министерския съвет

С постановление на Министерския съвет № 117 от 9 юни 2022 г. се откри Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна. Основната му цел е да проучва, създава, развива и внедрява иновации в обучението на кадри за туризма и да насърчава иновационния процес за заинтересованите страни в туристическия сектор – бизнес, неправителствени организации, публична администрация, образователни институции, местни общности и др. Целта е в съответствие с националните интереси, приоритети и  тенденции в развитието на науката за туризма и съвременните глобални изменения в туристическата индустрия.

Концепцията за създаването на това основно звено към ИУ – Варна – единствено по рода си в страната, беше представена пред участниците в кръглата маса „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и обучението на кадри“, която се проведе на 7.03.2022 г. във висшето училище.

14 юни 2022Подобни