Икономически университет – Варна

Тази година конференцията е посветена на темата "Адаптация към пандемията и новото бъдеще".

Конференцията ще се провежда едновременно присъствено и онлайн.

Темата на уебинара е "Фулбрайтови грантове за провеждане на лекции и изследвания в САЩ".

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г., максимален бюджет 40 000 лв.

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2021 г. от 16:00 ч. СЕВ.

За академичната 2021/2022 година

Френският институт в България откри своята кампания «Стипендии за Франция» за 2021 година.

Начало
29
яну

на докторант Цветомир Йосифов Маринов

Начало
20
яну

на докторант Марианна Светлозарова Александрова