Икономически университет – Варна

Издаване на стикери за студентски стол

Поради промяна на системата за отчитане на студентска субсидия при хранене в столовите на ИУ – Варна се въвежда нов начин за идентифициране на студентите – чрез стикер, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден. Стикерът се издава в сектор "Стипендии и общежития" по следния график:

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
Студенти от 1 и 2 курс 29 и 30 септември 2021
Студенти от 3 и 4 курс 01 октомври 2021
Студенти от 5 и 6 курс 04 октомври 2021

Издаването на студентски стикери ще продължи и в следващите седмици по допълнително обявен график. Издадените до момента магнитни карти няма да бъдат валидни за получаване на студентска субсидия при хранене. 

28 сеп 2021Подобни