Икономически университет – Варна

Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

Икономически университет – Варна организира встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Тя ще се състои на 11 октомври 2021 г. в ЗАЛА 1 на академичната сграда от 10.00 ч.

Поради необходимостта от спазване на строги противоепидемични мерки е осигурена възможност за участие онлайн на следния линк: http://meet.google.com/sxb-vece-bxz

07 окт 2021Подобни