Икономически университет – Варна

Фонд "Научни изследвания" обяви покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обявява покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021).

Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса е 09.11.2021 г.

Програмата „ВИХРЕН-2021“ се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.

Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.

Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

Научните области на програмата и съответните панели за оценка са:

  • Физически науки и инженерство (PSE панел);
  • Науки за живота (LS панел);
  • Обществени науки и хуманитарни науки (SSH панел).

Изследванията могат да бъдат във всяка научна област от трите гореизброени панела, като се насърчават проектни предложения с интердисциплинарен характер.

В рамките на програма „Вихрен-2021“ е допустимо подаването и следователно финансирането само на едно проектно предложение от един „водещ изследовател“ и само на едно проектно предложение от един „установен изследовател“ на всеки панел.

Схемата за финансиране различава два профила „водещ изследовател“ и „установен изследовател“, които отговарят на задължителен набор от критерии, подробно описани в ръководството на „Вихрен-2021“.

Бюджетът за проектните предложения се определя, както следва:

  • Максималната стойност на годишното финансиране за проекти за „Водещ изследовател“ е 265 000 лв.;
  • Максималната стойност на годишното финансиране за проекти за „Установен изследовател“ е 210 000 лв.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353

За повече информация, моля да се свържете с екипа на НИИ.

30 сеп 2021Подобни