Икономически университет – Варна

Начало
03
апр

на докторант Величка Пеева Маринова

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

В рамките на обявеното извънредно положение, няма да се налагат глоби за невърнати в срок книги/учебници

Срок за подаване на документи до 10.04.2020 г.

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища

Начало
24
мар
Край
27
мар

Едно от най-успешните събития в Североизточния регион, което събира на едно място компании от различни браншове. Събитието е отложено!

За всички студенти

Със заповед на ректора са определени предпазни мерки за всички студенти, преподаватели и служители.