Икономически университет – Варна

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

Основната цел е талантливи студенти да бъдат номинирани от университета и да се обучават по стипендиантската програма на Huawei SFTF

Срок за подаване на документи - до 20.11.2021 г.

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Начало
27
окт

Покана за участие

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.86 при максимална 4.00

Събитието събра в хибриден формат над 70 участници от над 30 университети от страната, наред със стратегически важни за висшето образование партньори в лицето на Национален център за информация и документация (НАЦИД), АдминСофт, ОРАК Инженеринг.

Начало
07
окт
Край
08
окт

Ежегодна кръгла маса, която събира на едно място представители на университетските структури и приближени организации със специално отношение към дигитализацията и образованието.

Дискутираха се резултати от успешно реализиран съвместен проект (проект DIMBI) и предстоящи съвместни публикации в Springer.