Икономически университет – Варна

Нови студентски смарт карти в ИУ – Варна

Студентите на Икономически университет – Варна и Колежа по Туризъм към ИУ – Варна имат възможността да се сдобият с компактна смарт карта, която да използват до края на обучението си. Новата карта замества изцяло (1) старите хартиени студентски лични карти, (2) читателската карта от библиотеката на ИУ – Варна, (3) стикерите за хранене в студентския стол. 

Картов център в офиса на Студентски съвет

  Студентската смарт карта комбинира в едно следните възможности: 

1. Идентификация пред преподаватели и служители;
2. Отстъпка при хранене в студентския стол;
3. Достъп до библиотеката на ИУ – Варна;
4. Валидация за студентски права в България и чужбина.


/Специализиран картов център в офиса на Студентски съвет/

Ако сте активен студент и не разполагате с новата студентска смарт карта, заповядайте в специално оборудвания Картов център на ИУ – Варна. Срещу документ за самоличност, ще Ви бъде направена снимка и издадена безплатна контактна карта.

Очаквайте скоро и нов WebStudent с изцяло обновена визия и разширени възможности за студентите на ИУ – Варна!
Със съдействието на Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) при ИУ – Варна

06 апр 2022Подобни