Икономически университет – Варна

Годишна поименна награда "Йордан Симеонов Йорданов" в област "Икономика и търговия"

На 18.05.2022 г. на тържествена церемония в Икономически университет – Варна за първи път студент от специалност „Икономика и търговия“ в ИУ – Варна получи поименна годишна финансова награда на стойност 2000 лв. посветена на Йордан Симеонов Йорданов. Наградата – чек на стойност 2000 лв., връчен лично от дарителката Моника Георгиева, получи Мария Джангазова, 4 курс, специалност „Икономика и търговия“.

Наградата е дарение от наследниците на Йордан Симеонов Йорданов. Учредена е в памет на един от първите отлични студенти завършили специалност „Икономическо планиране и организация на стокооборота“ днес „Икономика и търговия“ с цел подпомагане обучението на талантливи студенти в областта на икономиката и търговията.

Патронът на наградата – Йордан Симеонов Йорданов се дипломира дипломира успешно през 1956 г. като полага държавния изпит по „Икономика на търговията“ с отличен успех 5.00 (при 5 степенна скала за оценяване). Предлагат му асистентско място, но той се насочва към търговската практика. Изключителната компетентност, работната етика и лидерските умения позволяват на г-н Йорданов да заеме ръководни финансово-счетоводни длъжности във водещите търговски предприятия “Балкан турист” и “Петрол”. Работи в “Техноекспортстрой” в столиците на Либия и Алжир, където дружеството проектира и строи болници, училища и други големи обществени обекти. След 1989 г. Йордан Йорданов основава собствена фирма в областта на финансите и счетоводството.

Дарителската финансова награда ще се връчва всяка година на студент с високи успехи в обучението и научноизследователската работа по икономика и търговия, с интереси към търговската практика и социално ангажиран.

За наградата могат да кандидатстват студенти обучаващи се в специалностите, ръководени от катедра „Икономика на търговията и услугите“ – „Икономика и търговия“ и „Омниканален търговски бизнес“ съответно в бакалавърска и магистърска степени.

Livesteam на събитието

Видеорепортаж от събитието

19 май 2022Подобни