Икономически университет – Варна

Ден на народните будители

Уважаеми колеги!

Приемете моите и на академичното ръководство на Икономически университет – Варна поздравления по случай Деня на народните будители 1 ноември!

Днес, когато се покланяме пред  книжовниците, просветителите, стожерите на националното ни освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, нека си припомним думите на Апостола на свободата: „Нашето драгоценно Отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“ .

Предците ни са показвали, че ако гледат заедно в една посока, радетелите на просветата могат да бъдат достойни пазители на будния дух и българското самосъзнание. Със своята мисия в професионалния си път Вие – техните следовници, доказвате, че паметта за общите корени може да окрилява и вдъхновява, а духовните територии не признават земни граници.

Благодарим Ви за достойнството и всеотдайността, с които обгрижвате бъдещето на „нашето драгоценно Отечество“ – младите хора на България!

Честит празник, скъпи колеги! Честити да са будните духом!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна
1 ноември 2021 г.

По случай Деня на народните будители 1 ноември 2021 г. e неприсъствен и неучебен ден за ИУ – Варна.

28 окт 2021Подобни