Икономически университет – Варна

Заключително събитие за младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

Дата: 27.10.2021 г.,
Час: 10.00 ч.
Онлайн чрез видеоконферентна връзка 
 

Екипът на младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", реализирана от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна съвместно с Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна, има удоволствието да Ви покани на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати:

  • Представяне на създадената интернет страница на Университетски център по медиация (УЦМ) при ИУ – Варна, чрез която се популяризира възможността за решаване на спорове между субекти в образователната сфера и се повишава доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове.
  • Представяне на резултати от проведено анкетно проучване.
  • Представяне на Наръчник на младия медиатор за същността, приложението, принципите и методите на медиацията.
  • Дискусия относно основните послания на младежката инициатива, предложения и перспективи за популяризиране на медиацията във висшето образование.

Поради въведените строги противоепидемични мерки събитието ще се проведе онлайн на следния линк: https://meet.google.com/ttf-phwu-gsv

С пълната му програма може да се запознаете тук:

Допълнителна информация:
доц. д-р Андрияна Андреева
ръководител УЦМ
ръководител на младежката инициатива
моб. тел.: 0882 165 163
еmail: a.andreeva@ue-varna.bg
Страница на младежката инициатива: https://ue-varna.bg/bg/p/8679

19 окт 2021Подобни