Икономически университет – Варна

Начало
13
апр

Във форума ще вземат участие български и международни фирми

Начало
19
апр

Събитието е посветено на студентския празник 8-ми декември.

Начало
01
апр

за учебната 2018/2019 година

Начало
30
мар

Идеята на тази среща е студентите да получат значим ориентир за стажовете, провеждани в България и Германия, за оценките и самооценката, и тяхната проекция върху заплатите.

Начало
17
мар

Организират катедра "Информатика" и Майкрософт България в рамките на Академичен ден на Майкрософт в Икономически университет – Варна

Начало
16
мар
Край
13
апр

В пет поредни седмици, всяка сряда

Начало
02
дек

Събитието е посветено на студентския празник 8-ми декември.

Начало
11
май

Среща по футбол в зала

Начало
24
апр
Край
25
апр

Крайният срок за изпращане на въпросника е 21 април 2010 г.!

Начало
31
мар

Гост - лектор: инж. Валентин Вълев