Икономически университет – Варна

Study Abroad Day в ИУ – Варна

Отдел "Международно сътрудничество" организира на 7 октомври 2020 г. Study Abroad Day в ИУ - Варна. Студентите могат да получат информация относно възможностите за обучение по програма Еразъм+ в университетите партньори на ИУ - Варна.

Информационните материали са изложени на Студентска улица от 10:00 ч. до 15:00 ч.

05 окт 2020Подобни