Икономически университет – Варна

V международна олимпиада по финансова и актюерна математика за студенти и граждани

На 19.12.2020 г. (събота) от 11:00 до 13:00 часа ще се проведе V международна олимпиада по финансова и актюерна математика (за студенти и граждани), в която могат да участват всички студенти от ИУ – Варна. Включва 7 задачи - 5 с избираем отговор, 1 с посочване на числов отговор и 1 с описание на решението. Разрешено е използването на калкулатор.

Олимпиадата ще се проведе онлайн (чрез Google meet), като е необходимо всеки участник да осигури възможност за видео наблюдение.

Желаещите да участват следва да изпратят заявка на е-mail jr_petkov@ue-varna.bg , която съдържа:

  • три имена; специалност; курс; група; факултетен номер; олимпиада по финансова и актюерна математика,

най-късно до четвъртък (17.12.2020 г.), след което ще получат обратна връзка с линк и технически указания.

За допълнителна информация и записване:
гл. ас. д-р Йордан Петков
тел.: 0882 164 636
е-mail: jr_petkov@ue-varna.bg

14 дек 2020Подобни