Икономически университет – Варна

Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+"

Заповядайте на Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+" на 08.10.2020 г. от 15:30 часа в зала 323 на ИУ - Варна. Ще бъдат разяснени стъпките за кандидатстване по програма Еразъм+.

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ-Варна и Колеж по туризъм.

05 окт 2020Подобни