Икономически университет – Варна

Информационен семинар за разработване на дипломна работа/магистърска теза и организация на държавния изпит за студенти от специалност "Икономика и търговия" и "Глобален търговски бизнес"

На 15.10.2020 г. (четвъртък), катедра "Икономика и управление на търговията" организира семинар за студенти 4 курс ОКС "бакалавър" на спец. "Икономика и търговия" и 5 курс ОКС "магистър" на спец. "Глобален търговски бизнес", посветен на проблемите на разработването на дипломна работа (магистърска теза) и организацията на провеждане на комплексен държавен изпит по специалността. Желаещите да се включат в обучението могат да заповядат в 12:30 часа в зала 221 в основната сграда на ИУ – Варна.

Ще бъдат разгледани проблемите на:

  • организация на провеждане на държавния изпит;
  • по-важни срокове и документи;
  • организация на работата на дипломанта;
  • изисквания към дипломните работи/магистърски тези и др.

Продължителност 45-60 минути. Всеки ще може да зададе своите въпроси.

Задължително е за всички, при достъп и посещение на територията на Икономически университет – Варна, да поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

12 окт 2020Подобни