Икономически университет – Варна

Университетска олимпиада по математика - I кръг

На 19.12.2020 г. (събота) от 09:00 до 11:00 ч. ще се проведе I кръг на Университетската олимпиада по математика, в който могат да участват студенти от ИУ – Варна в бакалавърска и магистърска степен на обучение. Включва решаване на 3 задачи от материала по дисциплината „Приложна математика“ („Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за студентите от информатични специалности).

Олимпиадата ще се проведе онлайн (чрез Google meet), като е необходимо всеки участник да осигури възможност за видео наблюдение.

Желаещите да участват следва да изпратят заявка на е-mail jr_petkov@ue-varna.bg , която съдържа:

  • три имена; специалност; курс; група; факултетен номер; олимпиада по математика (I кръг),

най-късно до четвъртък (17.12.2020 г.), след което ще получат обратна връзка с линк и технически указания за провеждане на състезанието.

За допълнителна информация и записване:
гл. ас. д-р Йордан Петков
тел.: 0882 164 636
е-mail: jr_petkov@ue-varna.bg

14 дек 2020Подобни