Икономически университет – Варна

Изданието е публикувано в официалния сайт на висшето училище

Дигиталните технологии, дигиталната трансформация и глобализацията предизвикват значителни промени в бизнес средата, респективно – в пазара на труда и в изискванията към квалификацията, придобитите знания и умения от студентите във висшите училища.

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г., максимален бюджет 40 000 лв.

Акцент за 2021 г. на фонд "Култура" е направление 4.2. "Нови организационни модели и медийни проекти" с цел да се подкрепят проектни предложения свързани с честването на "100 години Варна – курортен град"

Присъединете се онлайн на 8 януари 2021 г. от 10:00 часа към поредния от серията семинари

Онлайн събитие на 03.12.2020 г. Домакин е Университет по приложни науки в Цюрих, Швейцария, партньор на ИУ – Варна в изпълнение на проект FIN-TECH. 

Над 40 студенти от Европа, Африка, Северна и Южна Америка работиха във виртуални крос-културни екипи по изготвяне на  маркетингови стратегии, като Университет Монблан Савоя беше домакин на онлайн събитието.

Домакин е Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, партньор на ИУ – Варна и в изпълнение на проект PROMINENCE.

На 23 и 24.10.2020 г. в зала „Аула“ на Колеж по туризъм в гр. Бургас се проведе първият двудневен Пилотен обучителен курс за придобиване на SILCNET знак и включване на туристически обекти в международна мрежа SILCNET, на територията на Югоизточен район на

Домакин е Университет Париж-I Пантеон-Сорбона, партньор на Икономически университет - Варна по проект FIN-TECH