Икономически университет – Варна

Приложението, потенциала за развитие и перспективите пред блокчейн технологията обсъдиха експерти от ИУ – Варна, КФН, БФА и представители на бизнеса в онлайн форум по проект FIN-TECH, програма HORIZON 2020

Двудневен SUP-TECH форум за обмен на знание между експертите на Икономически университет – Варна, Комисията за финансов надзор, Българската финтек асоциация и представители на финтех компании в България, посветена на блокчейн технологията, се проведе онлайн на 15 и 16 април 2021 г.

Събитието е последната от общо три сесии за обмен на знание, посветени на темите за големи данни (2019 г.), изкуствен интелект (2020 г.), блокчейн (2021 г.). Те бяха проведени в рамките на проект FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който ИУ – Варна и КФН представят България.

Заедно с екипа от експерти на ИУ – Варна – представители на катедрите „Финанси“, „Информатика“ и „Статистика и приложна математика“, като лектори участваха и Георги Пенев – председател на Българската финтек асоциация, Димитър Иванов – Limechain, Стефан Благинов – разработчик в Clause Inc., и др.

Изключително интересната програма провокира дискусии относно отговорността на всички потребители по отношение запазване на колективния контрол в една блокова верига и приложение на блокчейн технологията в области като удостоверяване на самоличност, съвместни публични регистри и бази от данни, блокчейн базирана бюрокрация в контекста на България, гласуване, логистика и търговски вериги, търговия с ценни книжа, търговско финансиране и др.

Тъй като блокчейн технологията е в основата на иновации като „криптовалути“, „токени“, „обезпечени стабилни валути“ и „дигитални валути на централните банки“, в дискусията беше подчертан изключително сложният и ресурсоемък процес, който всъщност представлява и най-елементарната операция, свързана с криптовалутите. Разгледани бяха сценарии, в които дадена „стабилна валута“ може да изпълнява функцията на глобална електронна валута, бидейки обезпечена с някоя традиционна валута, с кошница от валути или с комбинация от валути и други активи. Демонстриран бе и метод за конструиране на стабилна валута, базирана на кошница от валути, както и статистическо изследване за това кои валути водят до разпространение на нестабилност спрямо останалите в кошницата.

Съпоставка на характеристиките на методите „криптиране“ и „токенизация“ за защита на информация, заедно с приложението на блокчейн технологията при създаването и издаването на цифрови жетони или „монети“, представляващи дялови участия в капитала на дадена компания като иновативна възможност за набиране на капитал, особено при стартиращи компании от сферата на високите технологии, както и приликите и разликите на токенизираните ценни книжа спрямо традиционните ценни книжа, бяха представени на вниманието на аудиторията.

Приложението на блокчейн технологията за регулаторни цели не остана извън дискусионните въпроси. Яснота беше внесена относно актуалните регулаторни инициативи, нивата на регулации (национално, европейско ниво или липса на регулация) в сферите на финтех сектора, както и използваните решения на базата на от 37 големи банкови групи в ЕС според проучване на Европейския банков орган (2018 г.).

Засегнати бяха и двете форми на регулаторната функция: RegTech („Regulatory Technologies“) – събирателно понятие, обобщаващо приложението на високите технологии с цел спазване на регулаторните изисквания и SupTech („Supervisory Technologies“ –  разработване и внедряване на високотехнологични решения за нуждите на финансовото регулиране и надзор.

Анализ на пазара на криптовалути чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи бе следваща тема за обмен на знание и дискусия. Представени бяха методология за анализ на пазара на криптовалути въз основа на специфична методология за извличане на данни с цел достигане до препоръка за добра инвестиция за конкретни криптовалути и теория на портфейла, която може да помогне за по-ефективно разпределение на активите.

В семинара бе засегната и темата за киберриска – едно от най-значимите регулаторни предизвикателства през 2021 г., чрез демонстриране на модели за управление на киберриска, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект.

Заключителната тема в програмата бе в сферата на приложение на статистическия инструментариум и методи за анализ и класифициране на криптовалутите, както и тези на приложната математика и машинното обучение.

21 апр 2021Подобни